O nás

 

 

Miuí náščevňík,

Sem rád, že sa´s pusciu do kukaňá a čítaňá tejto našej stránki. Píšem našú rečú (po záhorácki) – takže sa nečuduj gramatice…

Je mi poťešeňím privítat ťa tu – u nás. Budeš mocit trochu nahlédnút do života nášho spouku, jeho aktivit, či jeho histórie. Pomenovali sme ho Spouek Záhorákú v Bratislavje. Tato stránka vznikua v jubilejňím – 40. roku (2008) od zauožeňá našého spouku. Je teda jakímsi darem, pro nás šeckich, kerí sa staráme o toto maué společenstvo, no i pro šeckich ostatňích, kerí sú spjací ze Záhorím, jeho nárečím, kultúrú a v neposledňí radze i záhoráckú náturú. Vjec, jak štiridset rokú sa stretáva rada Spouku Záhorákú na čele ze svojím richtárem, abi mohli suobodňe premíšlat o vylepšeňách, diskutovat o problémoch spouku, pripravovat Záhoráckí bál, či pomáhat k prezentácii Záhorá.

Prehlédaj!, čítaj! A pamatuj na to, že sme tu aj mi – Záhoráci, bez kerích bi Suovenska nebiuo…

Toňi Gúth z Levárek, richtár

 

 

 

51. Bál Záhorákú

1. 2. 2020 sa ukutečňiu v Zrkaduovem háji 51. Bál Záhorákú. Zúčastńiuo sa ho do 500 ludzí – Záhorákú, jejich kamarádú, hoscí, pščikárú a účinkujúcich, kerí si lístki kúpili rovno na vrátnici v Zrkadlovem Háji a cez agentúru Ticket portál. Na záhoráckú notu zaspívaua a do tanca hráua skupina bratrú Zajačkovcú ze Štvrtka, predtancovaňí uskutečňiua tanečňí skupina Čečinka, prezentovaua sa aj dichová kapela skalický Rubín.  Zuatím klincem programu biuo vistúpeňí Roba KAZÍKa, kerí uámau srdca šeckích dzívek a žen v rokech na parkece. Úžasňí večér doplňiua rodzinná atmosféra Zrkaduového hája, kerého zamestnanci sa “pretŕhali” enem, abi splňili každé naše žeuaňí. Jedna večera  biua v ceňe líska vrátaňe štrúdlového zákuska, nealkou sa dolévauo furt . Tancovauo sa až do rána biuého….do sceu, kúpiu si kapustnicu za 4,0 euráče, jak običajne… vínečko biué a rudé tékuo potokama….. do nedošeu, može lutovat.

 Toňi z Levárek, richtár

Lístki sa kupovali v pokladni DK Zrkadloví háj na Rovňiakovej 3 (Petržalka)
alebo na Ticketportáli

Video: 42. ZÁHORÁCKÝ BÁL v Starej tržnici v r. 2012 (TV Bratislava)

 
Štefan Moravčík
ENEM CO NÁM PATRÍ
 
Aj po rokoch puací naše hesuo Záhorákú:
MI NIC NESCEME, ….ENEM CO NÁM PATRÍ!
a  co kúpiš za korunu,
mosíš prodat za tri!
 
Každí kraj nás dojit sce,
mi ideme vzorem isce
šak sme na to zrodzeňí!,
nech si kváče do sce – co sce,
 
mi chodzíme po zemi,
nelétáme v lufce,
nejsme žádní anďelé,
ale aňi ofce!
 
Šak tam u nás,
na Záhorí
ze suchím
aj mokré zhorí!
 
Šeci dobrí ludé (naši Záhoráci),
nech sa enem krúcá pri muzice – f tanci.
Šak sa v práci navrceli dosci,
každý nech sa cící, žije – …. do sítosci!
 
Nech si každý hoví!
Fčil budú hrát naši,
a nech ňegdo poví,
že on čuu uš kraší……?
 
Spívajme si veseué,
víme co sa patrí,
pime naše kyseué,
na zdravíčko,…. BRATRI!
 
Pripime si na zdraví
na krásu
najvjec šak na to,
abi medzi nama … žiu ešče dúho
….. DOBRÍ ČOVJEK!
 
(Pozdravní básňička k 20. BÁLU ZÁHORÁKÚ z r. 1969)

 

 

 

Nie je možné pridávať komentáre.