O nás

 

 

Miuí náščevňík,

Sem rád, že sa´s pusciu do kukaňá a čítaňá tejto našej stránki. Píšem našú rečú (po záhorácki) – takže sa nečuduj gramatice…

Je mi poťešeňím privítat ťa tu – u nás. Budeš mocit trochu nahlédnút do života nášho spouku, jeho aktivit, či jeho histórie. Pomenovali sme ho Spouek Záhorákú v Bratislavje. Tato stránka vznikua v jubilejňím – 40. roku (2008) od zauožeňá našého spouku. Je teda jakímsi darem, pro nás šeckich, kerí sa staráme o toto maué společenstvo, no i pro šeckich ostatňích, kerí sú spjací ze Záhorím, jeho nárečím, kultúrú a v neposledňí radze i záhoráckú náturú. Vjec, jak štiridset rokú sa stretáva rada Spouku Záhorákú na čele ze svojím richtárem, abi mohli suobodňe premíšlat o vylepšeňách, diskutovat o problémoch spouku, pripravovat Záhoráckí bál, či pomáhat k prezentácii Záhorá.

Prehlédaj!, čítaj! A pamatuj na to, že sme tu aj mi – Záhoráci, bez kerích bi Suovenska nebiuo…

Toňi Gúth z Levárek, richtár

 

 

jubilejňí 50. Bál Záhorákú

2. 2. 2019  sa ukutečňiu v DK Zrkadlový háj na Rovniankovej 1 v Petržalce jubilejňí 50. Bál Záhorákú. Zúčastňiuo sa ho kouem 300 ludzí – Záhorákú, jejich kamarádú a hoscí, paščikárú, účinkujúcich muzikantú, tanečňíkú a spjevákú. Na záhoráckú notu zaspívau a do tanca zahráua skupina bratrú Zajíčkovcú ze Štvrtka ze spjevákem Karolem Mauým, predtancovaňí uskutečňiu tanečňí súbor Leváran a Leváranek ze svojú cimbálovú muzikú, pri vstupje do tanečňí sáli hráua spomínaná cimbálová muzika Leváranek s primášem Markem Šimkem. Zuatím klincem programu biuo vistúpeňí Otta WEITERA a Andrei FISCHER(ovej). Hlavňe Otta uámau srdca šeckích dzívčenec a dám na parkece. Úžasňí večér doplňiua rodzinná atmosféra DK Zrkaduoví háj, kerého zamjestnanci sa “pretŕhali” enem, abi splňili každé naše žeuaňí. Večera biua v ceňe lístka, každí ju dostau až na stúl z ruki čašníka – jak sa to v minulosci osvječiuo. Tancovauo sa do rána biuého…. vínečko biué a rudé tékuo potokama….. do nedošeu, može už enem lutovat…. Biu to jeden z najvidareňejšich bálú v záhoráckej histórii!!!!!!!!!!!!!!!!!

Video: 42. ZÁHORÁCKÝ BÁL v Starej tržnici v r. 2012 (TV Bratislava)

 
Štefan Moravčík
ENEM CO NÁM PATRÍ
 
Aj po rokoch puací naše hesuo Záhorákú:
MI NIC NESCEME, ….ENEM CO NÁM PATRÍ!
a  co kúpiš za korunu,
mosíš prodat za tri!
 
Každí kraj nás dojit sce,
mi ideme vzorem isce
šak sme na to zrodzeňí!,
nech si kváče do sce – co sce,
 
mi chodzíme po zemi,
nelétáme v lufce,
nejsme žádní anďelé,
ale aňi ofce!
 
Šak tam u nás,
na Záhorí
ze suchím
aj mokré zhorí!
 
Šeci dobrí ludé (naši Záhoráci),
nech sa enem krúcá pri muzice – f tanci.
Šak sa v práci navrceli dosci,
každý nech sa cící, žije – …. do sítosci!
 
Nech si každý hoví!
Fčil budú hrát naši,
a nech ňegdo poví,
že on čuu uš kraší……?
 
Spívajme si veseué,
víme co sa patrí,
pime naše kyseué,
na zdravíčko,…. BRATRI!
 
Pripime si na zdraví
na krásu
najvjec šak na to,
abi medzi nama … žiu ešče dúho
….. DOBRÍ ČOVJEK!
 
(Pozdravní básňička k 20. BÁLU ZÁHORÁKÚ z r. 1969)

 

 

 

Komentáre sú uzavreté.